01. MOLLEN ZORGEN VOOR ONDERWIJSVERANDERING

- door Aukje Dijkstra

image

Het vrolijke lerareninitiatief Onderwijsmollen pleit voor meer spontaniteit en creativiteit in het onderwijs. Doel: de regie terugpakken en meer voldoening uit je werk halen. ‘Onderwijsmol’ Aukje Dijkstra vertelt hoe.

Ooit iemand in een school zien rondrennen, totaal verwilderd, paars aangelopen en hard roepend: ‘Paniek! Actie! Onderwijsverandering nu! Het systeem deugt niet meer!’?

Wat zou jij dan doen? Aanname: je blijft rustig zitten, net als de rest, en kijkt met opgetrokken wenkbrauwen om je heen. Niemand komt in beweging, hooguit iemand die sussend aankomt met een kopje thee en een valeriaantablet. Jij laat je wenkbrauwen weer zakken naar hun normale stand en gaat dan, net als iedereen, weer over tot de orde van de dag. Onderwijsverandering, morgen misschien.

“Er hoeft maar één radertje anders te werken om het complete apparaat te beïnvloeden”

Binnen de lijntjes

Voel je vooral niet raar: dit is een volstrekt menselijke reactie. Hoewel we voelen, weten, horen en zien dat er iets zal moeten veranderen aan het onderwijssysteem, reageren we nauwelijks.

We wachten op actie van anderen.

En bij het uitblijven daarvan richten we ons toch maar weer op tot de dagelijkse beslommeringen. Want zeg nou zelf, jij kunt als eenling niet een heel systeem veranderen, toch? Wel dus.

Verschil maak je zelf

Onderwijsmollen zijn positieve, vrolijke onderwijsprofessionals die infiltreren in het systeem. Ze weten dat ze het verschil kunnen maken. Het lijken gewone leraren, maar ze zijn te herkennen aan hun extreem gemotiveerde leerlingen (let op de oplichtende pretoogjes), aan de ontspannen sfeer in hun groep en aan de ruimte voor creativiteit. Echte, vakoverstijgende creativiteit. Oh ja, sommigen vergeten wel eens hun zonnebril af te doen. Grote kans dat je er één hebt ontmaskerd. Dan heb je er wel oog voor en hé, je bent welkom als partner-in-crime. To the rescue!

Ideeën verwelkomen

Onderwijsmollen zijn gek op ideeën. Zij staan open voor gekke, dwaze, onnozele, fantastische, nieuwe, oude, briljante, slechte (?) en alle de-wereld-is-er-nog-niet-klaar-voor-ideeën. Ideeën van kinderen dus. En die ideeën krijgen ruimte, die krijgen vrijheid. Die zien het daglicht. Bij alle vakken. Deze ideeën worden niet neergeknuppeld door beoordelingen, cijfers of opmerkingen als ‘dat hoort nu eenmaal zo’ of ‘het klopt niet wat jij denkt’. De leerlingen van Onderwijsmollen mogen spelen, met materialen, met ideeën, met gedachten. Grenzeloos, respectvol.

Onderwijsmollen stellen vragen, luisteren, stellen nog meer vragen, verbazen zich mee, accepteren dat ze het ook niet altijd weten, denken niet alleen in termen van goed en fout. Ze stimuleren, dagen uit op een leuke manier en zijn oprecht en merkbaar trots op hun leerlingen die het nét even anders doen. Zie daar de glinsterende ogen.

Beklemmend systeem

Onderwijsmollen zijn klaar met het terminaal serieuze systeem dat alles wil controleren en meetbaar wil hebben. Zij zien dat kinderen op jonge leeftijd creatief de school binnenstappen en zorgen ervoor dat die creativiteit wordt gekoesterd. Zodat kinderen hun eigenheid mogen behouden en laten zien, sterker nog: ze krijgen een podium.

Zij mogen zich ontwikkelen buiten de grafiekjes en tabelletjes zonder dat iemand heel hard gaat trekken en duwen om ze terug tussen de lijntjes te krijgen.

Zij krijgen vertrouwen en applaus. Dat is pas ‘jezelf mogen zijn’! En kijk ze eens ontwikkelen, die leerlingen van hen. Dat worden heel leuke volwassenen.

Ruimte scheppen

Een systeem verandert niet uit zichzelf. Grote sociale veranderingen ontstaan ook nooit uit zichzelf. Maar er hoeft maar één radertje anders te werken om het complete apparaat te beïnvloeden. En wanneer heel veel Onderwijsmollen hun radertje vertragen, veranderen of verbuigen en van binnenuit het systeem beïnvloeden, en tegelijkertijd allerlei prachtige initiatieven van buitenaf hun krachten loslaten op het systeem wanneer we elkaar versterken en de handen ineen slaan, dan kan lukken om een onderwijswereld te creëren waarin iedereen zich fijn voelt.

Laten we elkaar versterken en de handen ineen slaan. Sluit je daarom aan bij de Onderwijsmollenbeweging en voilà, je voelt je niet meer die eenling die er in z’n uppie niks aan kan doen. Dat bèn je namelijk niet.

Meer weten? Kijk op de website van de Onderwijsmollen.

02. DEEL JE INITIATIEF!

Ook een onderwijsinitiatief opgezet? Schrijf erover op Onderwijscommunity.nl

Op onze website besteden we geregeld aandacht aan nieuwe onderwijsinitiatieven. Heb je ook een mooi, inspirerend of bijzonder project? Laat het ons weten! Beschrijf in je bijdrage wat het initiatief behelst, hoe het tot stand is gekomen en hoe andere scholen of collega’s er iets aan kunnen hebben. De redactie neemt voorafgaand aan publicatie contact met je op.

Neem contact op met de redactie van Onderwijscommunity.

Deel deze pagina