Leestips

Gelukkig in je werk

Hoe zorg je goed voor jezelf als ‘het onderwijs’ niet voor jou zorgt? Wat zijn je rechten en plichten? Die vragen staan centraal in De gelukkige leraar, een boek van Maike Douglas-Westland, alias ‘Juf Maike’. Het boek staat vol persoonlijke ervaringen en tips voor hoe je beter omgaat met je tijd. Ook sprak Douglas-Westland met onderwijskenners als Anton Horeweg en Thijs Rovers over hoe je goede keuzes maakt als leraar. Maike Douglas-Westland (2021), De gelukkige leraar. Huizen: Pica.

Digitaal lesgeven

Docent Irene van der Spoel is een groot liefhebber van ict in de klas. Ze is zelfs zo enthousiast dat ze de onderneming Today’s Teachings Tools startte. Op de website kun je onder andere gratis te downloaden e-books vinden, bomvol handige tips en inspirerende anekdotes. Toen corona kwam, nam het bezoekersaantal van haar website snel toe en besloot Van der Spoel een speciaal e-book over afstandsonderwijs te maken. Irene van der Spoel (2020), Afstandsonderwijs. Today’s Teachings Tools.

Polarisatie in de klas

Nog altijd vinden veel leraren het lastig om met hun leerlingen in gesprek te gaan over gevoelige of gepolariseerde maatschappelijke thema’s, zoals terrorisme of homoseksualiteit. Dat is slecht nieuws: een inclusieve samenleving ontstaat immers niet vanzelf, maar vraagt om een actieve inspanning van alle betrokkenen. In Nederland is van ons allemaal staat hoe je als leraar goed beslagen ten ijs komt. Samira Bouchibti (2020), Nederland is van ons allemaal. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Diversiteit als kracht

Hoe haal je beste uit je teams? Bekende onderwijsexperts geven advies in Erken de ongelijkheid. Een inspirerend boek dat een pleidooi is voor het benutten van uiteenlopende leraarvaardigheden. Meer variatie in functies biedt mogelijkheden om de school een stabiele basis van kwaliteit te geven, vertellen de auteurs. Die stabiliteit komt het leren van leraren én leerlingen ten goede. Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser (2021), Erken de ongelijkheid. De kracht van diversiteit in onderwijsteams. Huizen: Pica.

Blended learning

Iedereen heeft de mond vol van blended learning, maar wat is het eigenlijk? En hoe ziet een goed toepassing van blended learning eruit? Deze vragen staan centraal in Blended learning en onderwijsontwerp van Barend Last en Stefan Jongen. Stap voor stap doorlopen de auteurs de uitdagingen van blended learning en bieden ze praktische handreikingen. Leerkracht Barend Last schreef eerder op de website van Onderwijscommunity. Barend Last en Stefan Jongen (2021), Blended learning en onderwijsontwerp. Amsterdam: Boom.

Veilig werken

Als het om sociale en fysieke veiligheid gaat, verliezen besturen zich soms in regels. Geef veiligheid wortels nodigt uit om weer te gaan nadenken over veiligheid vanuit de wens dat het op alle fronten in een organisatie goed gaat. Auteur Annemarie Timmermans, die jarenlang als veiligheidskundige bij de Arbo werkte, geeft praktische tips om een gezonde werkcultuur te creëren. Bedoeld voor het MKB, maar ook voor scholen een interessant boek.

Annemarie Timmermans (2019), Geef veiligheid wortels. Meppel: Auteurscollege.

Deel deze pagina