Cities of Learning

- door Sandra Zoomers

De sociale onderneming Cities of Learning is een online platform waar informeel en formeel leren elkaar ontmoeten. Een uitkomst voor iedereen die in zijn eigen tempo en op zijn eigen moment wil werken aan specifieke vaardigheden.

Studenten en het onderwijs in verbinding brengen met mensen, organisaties en bedrijven in de stad, dat is iets wat al jaren gebeurt. Maar hoe deze initiatieven nu goed in kaart te brengen? Hoe kunnen we het leren tijdens deze initiatieven valideren? En hoe kunnen belangrijke stakeholders het geleerde bekrachtigen zodat de waarde van het geleerde zichtbaar wordt?

Cities of Learning is opgericht om mensen te ondersteunen bij het herkennen en inzichtelijk maken van wat zij leren, waardoor zij inzicht krijgen in hun ervaringen, vaardigheden en talenten, zowel binnen als buiten formeel onderwijs. Op een wijze die bij het individu passend is, een leven lang ontwikkelen. Zowel online, in-person als blended leren is mogelijk. Door middel van Open Badges (digitale mini-credentials) kunnen deze ervaringen, vaardigheden en talenten inzichtelijk gemaakt worden. Door toekomstgerichte leerkansen aan te bieden die aansluiten bij interesses, kunnen mensen met plezier datgene leren wat bij hen past en zich beter voorbereiden op hun toekomst.

Ontstaan

Cities of Learning is een sociale onderneming zonder winstoogmerk in de vorm van een online platform. Organisaties en communities kunnen op het platform unieke leertrajecten creëren met behulp van online interactieve kaarten, Learning Playlists en digitale Open Badges. De ontwikkelaars van het Cities of Learning-platform werken naast scholieren en studenten ook vaak samen met jongeren die door omstandigheden niet het onderwijs konden volgen waar hun passie en interesses liggen.

De ontwikkelaars zien dat jongeren de ervaringen die zij tijdens, bijvoorbeeld via stage of ervaringsplekken opdoen, soms zelf onvoldoende als waardevol voor hun verdere persoonlijke leven en hun carrière herkennen. 21ste eeuwse vaardigheden, zoals problemen oplossen, creatief denken of opkomen voor jezelf worden vaak in real life-situaties opgedaan. Helpen bij de sportvereniging als assistent-coach, inkopen van artikelen voor het bedrijf van je moeder, verantwoordelijkheid dragen om regelmatig TikTok-video’s te maken om jezelf te presenteren, zijn allemaal vaardigheden die erkenning verdienen.

“Jongeren kunnen met plezier datgene leren wat bij hen past en zich beter voorbereiden op hun toekomst”

De organisaties die bij het internationale Cities of Learning-netwerk aangesloten zijn, hebben als doel om technische hulpmiddelen te creëren die het herkennen en op valide wijze erkennen van deze specifieke vaardigheden ondersteunen. Zo is bijvoorbeeld de ESCO-classificatie toegevoegd aan het platform. ESCO identificeert en categoriseert vaardigheden, competenties en beroepen die relevant zijn voor de EU-arbeidsmarkt en het onderwijs.

Voorbeelden

Een gebruiker van het Cities of Learning-platform is de organisatie die openheid over mentale gezondheid wil bevorderen: Ik ben Open. Zij gebruiken het platform voor de Ik ben Open Academie. Personen die bijvoorbeeld een gastles volgen over mentale gezondheid, kunnen via een Open Badge reflecteren op wat zij hebben geleerd in de gastles. Tevens kan een vrijwilliger die de gastles verzorgt, een Open Badge verdienen voor het geven van de gastles en zo werken aan een portfolio voor verdere carrière. Open Badges komen automatisch in het persoonlijke badge-portfolio van iedere badge-verdiener. Er kunnen zelfs meerdere portfolio’s voor verschillende situaties aangemaakt worden.

Het Leer Praktijkcentrum Rotterdam zet het platform in om deelnemers ervaring op te laten doen in bijvoorbeeld schoonmaak, catering, groenvoorziening en receptie. Met behulp van een Learning Playlist wordt het leerproces tot keukenhulp ondersteund. Door een langer leertraject in kleinere stukken te verdelen wordt een individu gemotiveerd wanneer per onderdeel een Open Badge verdiend kan worden. In de praktijk zien we dat hierdoor ook personen die een leertraject niet afmaken, wel per onderdeel kunnen laten zien dat zij ervaring hebben opgedaan. In iedere badge is namelijk precies beschreven wat er is uitgevoerd, in hoeveel tijd, wie de beoordeling heeft gedaan, bij welke organisatie er is geleerd en welke andere betrokkenen een waarde hebben gegeven aan de kwaliteit.

Tijdens een internationale residentiële training voor jongeren werd de Learning Playlist Leadership in relation with others gebruikt als ondersteunend middel tijdens ervaringsleren. Door middel van deze Learning Playlist hebben jongeren de mogelijkheid om op het moment dat zij er klaar voor zijn, bewijs van het geleerde toe te voegen en daarmee een Open Badge te verdienen. In de praktijk zien we met regelmaat drie maanden na een event een deelnemer alsnog een aha-moment toevoegen aan de taak in een Open Badge.

“Ook al heb je een leertraject niet afgerond, dan kun je nog wel laten zien dat je enkele onderdelen voltooid hebt”

Dit bewijs is volgens de AVG af te schermen voor derden, maar ook open te zetten voor mogelijk toekomstige werkgevers. Bij deze Learning Playlist hebben de betrokken educatie-instellingen aan derden gevraagd de Learning Playlist te bekrachtigen. Zo zijn er organisaties die wanneer een jongere een Open Badge kan laten zien die onderdeel is van deze playlist, een uur gratis coaching van een professional aanbieden om zo door te groeien in hun leiderschap.

Uitdagingen

De laatste jaren ligt de grootste uitdaging in het koppelen van informele leermomenten aan competentie-raamwerken en het beoordelen van het geleerde, bijvoorbeeld door dialogisch valideren. We leren iedere dag weer meer over hoe dit kwalitatief te doen en hoe techniek op het Cities of Learning Platform onderwijs hierbij kan ondersteunen. Alle techniek wordt gezamenlijk met gebruikers ontwikkeld, door continu pilots te draaien, feedback te vragen en te luisteren naar waar mensen problemen ondervinden.

Cities of Learning in het kort

De nieuwste technologische ontwikkeling op dit moment is dat erkende competentie-raamwerken geïntegreerd kunnen worden op het platform. Deze technologie maakt mogelijk dat als een individu gewerkt heeft aan bijvoorbeeld de vaardigheid ‘samenwerken’, AI-techniek deze opgedane vaardigheid kan vinden. Hierdoor kunnen werkgevers potentiële werknemers traceren die ervaring met samenwerken hebben. Hier is nog wel een slag te slaan, maar daar zijn we wel naar op weg.

De werkgever kan in de badge zien wie de uitgever van de badge is en daarmee de waarde van de badge bepalen. Hoe meer informatie er in de badge verwerkt is, hoe meer valide voor een werkgever deze informatie wordt.

Meer weten? Kom naar de workshop over Cities of Learning op het Onderwijs Innovatie Festival.

02. WEBINAR

School in de cloud

Een school waar alle kinderen naartoe kunnen en samen op een intellectueel avontuur gaan. Dat is de school van de toekomst als het aan de Britse onderwijshoogleraar Sugata Mitra ligt. In deze talk neemt hij de toeschouwers mee in zijn droom voor het onderwijs en gaat hij in op de mogelijkheden die technologie kan bieden.

Deel deze pagina